Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte i Lindås pensjonistlag

Frist for saker til årsmøtet

Lindås pensjonistlag kaller inn til årsmøte, 24. februar 2022, kl. 16;00, på Westland Hotel. Vanlege årsmøtesaker. Sakspapir vert lagt fram på møtet. Gratis servering/underhaldning. Saker ein vil ta opp må vera styret skriftleg ihende v/leiar Helge Fjellanger, Gamle Prestavegen 13, 5955 Lindås, eller e-mail; hfjellan@online.no seinast 7. febr.