Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte i Bergen pensjonistforening torsdag 17. februar. 12:00-14:30 MERK: Sted: Bergen off. bibliotek i Strømgaten!

....

Bergen Pensjonistforening holder årsmøte torsdag 17. februar kl. 1200-1430. Dagsorden etter vedtektene. Vi holder årsmøtet på Bergen off. bibliotek i Strømgaten, i auditoriet. Etter årsmøtet blir det sosialt samvær og idédugnad. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen10. februar.

...