Årsmøte i Bergen pensjonistforening torsdag 17. februar. 12:00-14:30 MERK: Sted: Bergen off. bibliotek i Strømgaten!

....

Bergen Pensjonistforening holder årsmøte torsdag 17. februar kl. 1200-1430. Dagsorden etter vedtektene. Vi holder årsmøtet på Bergen off. bibliotek i Strømgaten, i auditoriet. Etter årsmøtet blir det sosialt samvær og idédugnad. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen10. februar.

...