ÅRSMØTE FOR SKI PENSJONISTFORENING

Årsmøte for Ski Pensjonistforening avholdes tirsdag 21. februar kl 1100 på Svingen Kafé og Aktivitets-senter

Saker som ønskes tatt opp må være styret ihende senest 14. februar.