Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte for Ski Pensjonistforening

Årsmøte vil bli avholdt 15. februar 2022

  • Vi har fått klarsignal fra Pensjonistforbundet om at vi kan avholde årsmøte. (Pr i dag er det regel om 1 meter avstand, men det kan bli endring før møtet blir avholdt.)
  • Saker som ønskes tatt opp må vært innlevert styret innen 1. februar 2022.
  • Servering / kaffe
  • Vanlige årsmøte saker