Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

ÅRSMØTE FOR SKI PENSJONISTFORENING

Årsmøte for Ski Pensjonistforening avholdes tirsdag 21. februar kl 1100 på Svingen Kafé og Aktivitets-senter

Saker som ønskes tatt opp må være styret ihende senest 14. februar.