Årsmøte for Ski Pensjonistforening

Årsmøte vil bli avholdt 15. februar 2022

  • Vi har fått klarsignal fra Pensjonistforbundet om at vi kan avholde årsmøte. (Pr i dag er det regel om 1 meter avstand, men det kan bli endring før møtet blir avholdt.)
  • Saker som ønskes tatt opp må vært innlevert styret innen 1. februar 2022.
  • Servering / kaffe
  • Vanlige årsmøte saker