Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte i Oslopensjonistene

Årsmøte 2022

i Oslopensjonistene 

Sted: Norges Røde Kors Konferansesenter, Hausmannsg 7, Oslo

Dato: 24. mars 2022

Tid: Kl. 1200

Program:

Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet innleder 

Årsmøte

Servering

Årsmøtedokumenter sendes ut til vedtektsfestet tid

Velkommen!

For Oslopensjonistene

Oddbjørn Grønset

Styreleder