Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

Hurdal Seniorforening ønsker velkommen til årsmøte

på Dalheim den 14,februar 2023 kl.1800.

Valg av styre og vanlige årsmøtesaker

Sakspapirer legges fram på årsmøtet

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest

11.februar 2023.

Etter årsmøtet blir det underholdning av Sætheråsens kvartett.

Velkommen !

styret