Årsmøte

Grimstad pensjonistforening avholder årsmøte onsdag 16. februar på Grimstad Vertshus kl.12.

Nærmere opplysninger kommer senere,det blir vanlige årsmøtesaker,evt.kåseri og underholdning,bevertning og utlodning,se annonse og SMS senere.

Forslag må sendes styret v/leder Anne Merete Holmberg (amholmberg @hotmail.com)innen 2.februar.

Mvh.styret