Årsmøte 2023

Etter årsmøte blir det ordinært medlemsmøte hvor Terje Klokk forteller om foring av fugler og oppsetting av fuglekasser. Hvilke fugler vi kan få på brettet og i kassene.