Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte

Grimstad pensjonistforening avholder årsmøte onsdag 16. februar på Grimstad Vertshus kl.12.

Nærmere opplysninger kommer senere,det blir vanlige årsmøtesaker,evt.kåseri og underholdning,bevertning og utlodning,se annonse og SMS senere.

Forslag må sendes styret v/leder Anne Merete Holmberg (amholmberg @hotmail.com)innen 2.februar.

Mvh.styret