Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 2021

Årsmøtet avholdes på restauranten Fryd i år

Det har vært et utfordrende år med liten medlemsaktivitet av forståelige grunner, med tanke på den pandemien som har vært.

Når vi nå skal avholde årsmøte legger vi det til restauranten Fryd på dagtid. Dette er et brudd på tidligere praksis, men med den situasjonen som er må vi prioritere smittevernhensyn. Da er dette møtestedet det rette fordi vi der kan ta hensyn til godt smittevern, selv om forhåpentligvis de aller fleste har fått både en og to sprøyter.

Inngangen er fra passasjen mellom de to byggene, vis-a-vis kinoen. Vi kommer til å ha "veivisere" ute.

Årsmøtedokumentene vil vi naturligvis ta med på møtet, men kan også sendes på forhånd.

Etter årsmøtet serveres betasuppe, kaffe og kake, og vi har et medlemsmøte. Pensjon vil være et tema som blir tatt opp, men vi ønsker også forslag til aktiviteter vi kan gjennomføre i laget.

Vel møtt, husk påmelding.