Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 31. jaunar 2024

Vi avvikler årsmøte i forbindelse med medlemsmøte i januar, som vanlig kl 17.00 på Hamrum. Alle medlemmer har forslags - og stemmerett. Saker som ønskes behandlet av årsmøte må være styret i hende innen 22. januar 2024. Innkalling vil skje gjennom plakater på Mære, Vegmo og Hamrum, samt SMS til alle medlemmer.

Dagsorden

  1. Møte settes
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av ordstyrer og sekretær
  4. Godkjenning av årsberetning.
  5. Godkjenning av regnskap
  6. Godkjenning av budsjett
  7. Valg