Årsmøte 2022

Årsmøte og vanlig møte

Spydeberg Pensjonistforening avholder årsmøtet, torsdag 24. februar, kl. 17.00, i Spydebergstua på Fjellheim.

Etter årsmøtet blir det vanlig medlemsmøte, med underholdning v/Johnnys og enkel bevertning.

Alle velkommen.