Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte

Arendal og Omegn Pensjonistlag inviterer til årsmøte 09.03.2022       kl. 16:00 i Frikirkens lokaler.

Vanlige årsmøtesaker. Saker til behandling må meldes til Roger på telf. 90060383 innen 02.03.22. Etter årsmøte servering, foredrag, sang og musikk og utlodning. Påmelding innen 04.03.22 grunnet servering til Liv telefon 90076745 og Thor Martin 90748056.

Hjertelig velkommen hilsen styret.