Årsmøte

Arendal og Omegn Pensjonistlag inviterer til årsmøte 09.03.2022       kl. 16:00 i Frikirkens lokaler.

Vanlige årsmøtesaker. Saker til behandling må meldes til Roger på telf. 90060383 innen 02.03.22. Etter årsmøte servering, foredrag, sang og musikk og utlodning. Påmelding innen 04.03.22 grunnet servering til Liv telefon 90076745 og Thor Martin 90748056.

Hjertelig velkommen hilsen styret.