ÅRSMØTE 2022 -MANDAG DEN 28.02 KL 12 PÅ AURORA KINO

Årsmøtet 2021

Det innkalles til årsmøte MANDAG den 28.02 kl 12.00 på AURORA KINO i Kirkenes. Vel møtt!

Saksliste i hht vedtektene.

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være Styret i hende innen 18.02

Forslag til kandidater til hederstegn må være Styret i hende innen 18.02.