Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

ÅRSMØTE 2022 -MANDAG DEN 28.02 KL 12 PÅ AURORA KINO

Årsmøtet 2021

Det innkalles til årsmøte MANDAG den 28.02 kl 12.00 på AURORA KINO i Kirkenes. Vel møtt!

Saksliste i hht vedtektene.

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være Styret i hende innen 18.02

Forslag til kandidater til hederstegn må være Styret i hende innen 18.02.