Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Det innkalles med dette til årsmøte i Kvaløya og omegn pensjonistforening. Årsmøtet avvikles 25. januar kl. 19:00 på Kvaløysletta sykehjem (stua).

Saksliste, forslag til Budsjett 2024, Regnskap 2023 og Årsberetning 2023 legges ut som egen sak under Nyheter.  Vi trykker også opp noen eksemplarer for utdeling i selve møte

Evt. saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være styret i hende senest fredag 19. januar.

Etter årsmøtet blir det medlemsmøte der vi bl.a. skal diskutere hva vi skal legge opp av aktiviteter mv. frem mot sommeren. Det blir som vanlig kaffeservering og loddsalg. Velkommen skal dere være