Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 2022

Pensjonistforbundet Askøy inviterer til Årsmøte 2022

Pensjonistforbundet Askøy holder årsmøte tirsdag 22. februar 2022 kl. 12:30 i Folkets Hus, Holmedalen

Ordinære årsmøtesaker i henhold til vedtektene:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Godkjenning av årsmelding
  3. Godkjenning av regnskap 2021
  4. Godkjenning av budsjett 2022
  5. Innkomne forslag
  6. Valg

Pensjonistforbundet Hordaland vil holde en innledning på årsmøte.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være innkommet styrets leder innen 14. februar 2022

e-post: rberntzen216@gmail.com