Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

HUSET 2020

ÅRSMØTE OG VALG

SAKSLISTE

  1. Merknad til innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av sekretær
  4. Valg av to til å signere møteprotokoll
  5. Årsmelding
  6. Regnskap
  7. Budsjett 2024
  8. Nye vedtekter
  9. Valg

Servering og underholdning