Årsmøte 2022

Pensjonistforbundet Askøy inviterer til Årsmøte 2022

Pensjonistforbundet Askøy holder årsmøte tirsdag 22. februar 2022 kl. 12:30 i Folkets Hus, Holmedalen

Ordinære årsmøtesaker i henhold til vedtektene:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Godkjenning av årsmelding
  3. Godkjenning av regnskap 2021
  4. Godkjenning av budsjett 2022
  5. Innkomne forslag
  6. Valg

Pensjonistforbundet Hordaland vil holde en innledning på årsmøte.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være innkommet styrets leder innen 14. februar 2022

e-post: rberntzen216@gmail.com