Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

årsmøte 2024

Innkalling til Årsmøte.

Røra pensjonistlag kaller inn til årsmøte, onsdag 21 februar 2024,

på Røra samfunnshus kl.17.00. I tillegg til de vannlige årsmøte saker blir det servering av mat, kaffe og dessert.

Velkommen. hilsen styret.