Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 2022

Årsmøte 2022

Minner om årsmøte på Huset Aukrust 8. februar kl 18.00.

Reiseselskapet Hit og Dit, og Anne Nørdsti m/band kommer! Håper du kommer også!