Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Tirsdag 21.september kl.13:00 på Møteplassen

Vanlige årsmøtesaker

Frasigelser av verv må sendes til Frida Odden innen 16.august, kan sendes på epost fr-he-od@online.no

Forslag til årsmøtet sendes Ingebrigt Henningsen inne 1.september, kan sendes på epost ihenning@online.no