Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

ÅRSMØTE 09.06.2021

Planlagt årsmøte avholdes på Maihaugen på Lillehammer

Vi starter med omvisning og lunch før vi starter årsmøtet. Dagen blir avsluttet med underholdning. Det vil bli lagt inn/sendt ut flere opplysninger etter hvert.

Arrangementet kan bli avlyst pga. Kovid19

foto: Jonny Nordby