Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte / sosialt samvær

Årsmøte

PENSJONISTFORBUNDET

Arendal og Omegn pensjonistlag avholder årsmøte/medlemsmøte Onsdag den 15. September kl.17.00 på Frikirken i Arendal.

Etter årsmøte blir det sosialt samvær.

Saker til behandling må være innkommet til Thor Martin Reiersølmoen, tlf. 907 48056 eller thormrei@online.no innen 10.Sept.

Enkel servering.

Velkommen. Styret.