Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

holdes 26. april i Handelsstandens lokaler.

Gjennomføringen er avhengig av at koronaforskriftene tillater det. Årsmøtedokumenter vil bli lagt ut her og på våre Facebook-sider.