Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Åpent møte om demens

Pensjonistforbundet Østfold inviterer til utvidet lederforum

Pensjonistforbundet Østfold arrangerer åpent møte om demens

med Mina Gerhardsen, Generalsekretær i Nasjonalforeningen som hovedinnleder!

Vi ønsker å sette søkelyset på

• Aktuell forskning innen feltet

• Hvordan det er å være pårørende

• Hvordan kultur påvirker mennesker med demens

Programmet er enda ikke utarbeidet, men vi har allerede noen planer klare, så sett av dagen allerede nå!

I tillegg til å få oppleve Generalsekretær i Nasjonalforeningen som hovedinnleder, skal vi også få gleden av å høre det nye demenskoret i Sarpsborg!

Mer detaljert program vil bli delt nærmere,

Pensjonistforbundet Østfold