Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

ÅPENT MØTE I PENSJONISTFORBUNDET ØSTFOLD

ÅPENT MØTE OM DEMENS

Åpent møte om demens

Pensjonistforbundet Østfold

26. oktober 2023 Quality Hotel Sarpsborg, Grålum

Program

Kl. 12.20               Frammøte

Kl. 12.35               Åpning – vel møtt

Kl. 12.40 «Demens – en ny folkesykdom? Hva er demens? Kan det forebygges eller behandles? Og hvor står forskningen nå?»     v/ Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen

Noen spørsmål

Kl. 13.25               «Personer med demens - hvilke tilbud gis i Fredrikstad kommune?» v/virksomhetsleder hjemmesykepleie Anne-Britt Sand og virksomhetsleder sykehjem Ingeborg Rugland i kommunen.

Noen spørsmål

Kl. 13.55                Kaffepause

Kl. 14.20                «Hvordan er det å være pårørende til person med demens?»     v/ humorist, stand-up veteran og forfatter, Freddy Kjensmo.

Kl. 14.50               «Alle blomstrer med sang» v/ komponist, tekstforfatter, salmedikter, trompetist, sanger og entertainer, Kai Robert Johansen

Kl. 15.00                Første offisielle opptreden av Sarpsborg demenskor under ledelse av Kai Robert Johansen.

Etter møtet kan møtedeltakerne få kjøpt den nye boka til Freddy Kjensmo, «Må lære meg å melke kuer», som nettopp er ei bok om demens. Han vil også signere bøkene.

PÅMELDING:

Påmelding gjøres via epost, med deltakers navn og telefonnummer til: Ostfold@pensjonistforbundet.no