Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Åpent møte i Holt pensjonistforening tirsdag 4.04.

Soldat i Vietnam.

”En spesiell tur til et krigsherjet Vietnam - i 1974” Jens Martin Marcussen forteller og viser bilder fra et besøk i Vietnam. Forøverig er det hyggelig samvær og informasjon. Husk en gevinst til utlodningen

”En spesiell tur til et krigsherjet Vietnam - i 1974”

Jens Martin Marcussen forteller og viser bilder fra et besøk i Vietnam.

Forøverig er det hyggelig samvær og informasjon.

Husk en gevinst til utlodningen