Åpent møte 13. februar! "Situasjonen for eldreomsorgen i Oslo"

Vi arrangerer åpent møte på Røde Kors konferansesenter - og du er hjertelig velkommen!

Ingen påmelding - gratis inngang! Førstemann til mølla!

Program:

12.30-13.30:          Situasjonen i eldreomsorgen i Oslo, basert på erfaringer og utfordringer.

Helge Jagmann, Etatsdirektør, Sykehjemsetaten, Oslo kommune

13.30-14.15:          Fra diagnoser og lidelser til mestring og bidrag

Pastor Fangensvei 22 - Seniorhus

Heidi Karlsrud Nordal, Seksjonssjef seksjon lavterskel

Bydel Nordre Aker

Hjertelig velkommen!