Marsmøte 2018

Åpent for alle eldre.

Vi samles til nytt møte med et sosialt tilsnitt! Hit kommer ordfører med orientering/status for kommunale saker. Vi får også et kulturelt innslag og tid til prat ved kaffebordet. Det blir åresalg!

Det blir en ide'myldring om hva vi kan bidra med i forbindelse med "sykkelturen" som er en markering i "frivillighetens år".

REFERAT:

Medlemsmøte i Pensjonistforbundet Folldal 16.03.22 på Arbeidsstua, FBSS

32 medlemmer tilstede. Leder ønsket velkommen, og ba om ett minutts stillhet for to medlemmer som har gått bort: Erling Brandsnes og Erling Røsten.

Protokoll fra styremøte 09.03. opplest og godkjent.

Diverse orienteringer:

1.    Fra Forbundet: Ny generalsekretær, Arne Halaas, 58 år fra Bud i Romsdal.               Det er bevilget 250.000kr til Ukraina.

2.    Fra fylket: medlemsnedgang fra 6723 1.1.20 til 6232 1.1.22. det er en nedgang på 491 på 2 år, her har vi en jobb å gjøre! Viktig å være mange for å få gjennomslag.

3.    Lokalt: TV- abonnement FBSS. Leder i Eldrerådet har hatt møte med ledere i kommunen, både fra TLU og HRO. Dette må ses i sammenheng med den forestående utbyggingen. Eidsiva kobles på saken.

4.    Frivillighetens år – sykkelturen 09.07. Vi må ha med mange av våre medlemmer! Det vil bli aktiviteter langs sykkelruta og på torget, mange lag og foreninger deltar.

5.    Aktive pensjonistdager på Savalen 20. – 23.6. Mange har alt meldt seg på, her er det først til mølla!

6.    Busstur(er): Komiteen vår har hatt møte med komiteen i LHL. Forslag om dagstur til Orkelbogen, og overnattingstur med 2 overnattinger til Telemark. Komiteen har kontakt med TB, får også tilbud fra Hit & Dit på Tynset. Bra interesse for turene, endelig tilbud kommer i våre postkasser i april.

Ordfører Kristin Langtjernet orienterte om aktuelle saker i kommunen, det kan nevnes:

·      De av oss som er på nett oppfordres til å dele digital info med andre.

·      Takk til pensjonistene for bidrag i forbindelse med aksjonen for Frankmotunet.

·      Rensing av Folla. Ordfører har tro på at det skal bli noe av nå. Har hatt møte med næringsminister, det jobbes med en helhetlig plan, 220 mill. blir lagt inn i budsjett for 23.

·      Utbygging FBSS. Forsinkelse pga klage fra en av tilbyderne. Det er håp om å komme i gang etter påske.

·      Planer om en liten park på det ledige området ved MOT, som et tilbud til både unge og eldre. Dette må også ut på anbud, men planen er å komme i gang på forsommeren.

·      Dagsturhytta. Fylket koster bygget, kommunen må legge til rette med aktuelt areal. Hytta skal være lett tilgjengelig, og planlegges ferdig i 2023.

·       FRAM i Folldal/Frivillighetens hus i Verket skole. Skal opp i K-styret 17.03. Kan bli utsatt, men kommunen har store utgifter foran seg med utbygging ved FBSS og renovering av bassenget, og vil neppe påta seg flere store framtidige utgifter.

·      Smart transport. Jobbes med et prosjekt som via app skal kunne lage løsninger for diverse samkjøringer. Håper å komme nærmere praktiske løsninger også!

Enig i at kollektivet er for dårlig, men det som er må brukes skal vi beholde det.

·      Situasjonen i Ukraina. Flyktninger vil få kollektiv beskyttelse, det medfører enklere system for bosetting i kommunene. Vi må ta imot på kort varsel ved anmodning. Det er alt kommet tilbud om innkvartering av 20-25 personer i bygda. Kan bli utfordringer her, men de må løses! De som ønsker å bidra med hjelp til Ukraina oppfordres til å gjøre det via profesjonelle organisasjoner og kanaler.

·      Ordfører har vært på kunstutstilling i foajeen på Flerbrukshuset, 1. – 4. klasse står bak og tema er «Framtidstru». Ordfører rørt og imponert!

·      Pandemien er blitt håndtert og taklet bra her i Folldal.

Kulturinnslag ved Hallvard Voll, som leste dikt og fortalte ei historie som vi ikke fikk høre slutten på….

Kaffe, kaker og åresalg.

Neste møte blir 20.04.

Liv Nymoen, referent.