Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Marsmøte 2018

Åpent for alle eldre.

Vi samles til nytt møte med et sosialt tilsnitt! Hit kommer ordfører med orientering/status for kommunale saker. Vi får også et kulturelt innslag og tid til prat ved kaffebordet. Det blir åresalg!

Det blir en ide'myldring om hva vi kan bidra med i forbindelse med "sykkelturen" som er en markering i "frivillighetens år".

REFERAT:

Medlemsmøte i Pensjonistforbundet Folldal 16.03.22 på Arbeidsstua, FBSS

32 medlemmer tilstede. Leder ønsket velkommen, og ba om ett minutts stillhet for to medlemmer som har gått bort: Erling Brandsnes og Erling Røsten.

Protokoll fra styremøte 09.03. opplest og godkjent.

Diverse orienteringer:

1.    Fra Forbundet: Ny generalsekretær, Arne Halaas, 58 år fra Bud i Romsdal.               Det er bevilget 250.000kr til Ukraina.

2.    Fra fylket: medlemsnedgang fra 6723 1.1.20 til 6232 1.1.22. det er en nedgang på 491 på 2 år, her har vi en jobb å gjøre! Viktig å være mange for å få gjennomslag.

3.    Lokalt: TV- abonnement FBSS. Leder i Eldrerådet har hatt møte med ledere i kommunen, både fra TLU og HRO. Dette må ses i sammenheng med den forestående utbyggingen. Eidsiva kobles på saken.

4.    Frivillighetens år – sykkelturen 09.07. Vi må ha med mange av våre medlemmer! Det vil bli aktiviteter langs sykkelruta og på torget, mange lag og foreninger deltar.

5.    Aktive pensjonistdager på Savalen 20. – 23.6. Mange har alt meldt seg på, her er det først til mølla!

6.    Busstur(er): Komiteen vår har hatt møte med komiteen i LHL. Forslag om dagstur til Orkelbogen, og overnattingstur med 2 overnattinger til Telemark. Komiteen har kontakt med TB, får også tilbud fra Hit & Dit på Tynset. Bra interesse for turene, endelig tilbud kommer i våre postkasser i april.

Ordfører Kristin Langtjernet orienterte om aktuelle saker i kommunen, det kan nevnes:

·      De av oss som er på nett oppfordres til å dele digital info med andre.

·      Takk til pensjonistene for bidrag i forbindelse med aksjonen for Frankmotunet.

·      Rensing av Folla. Ordfører har tro på at det skal bli noe av nå. Har hatt møte med næringsminister, det jobbes med en helhetlig plan, 220 mill. blir lagt inn i budsjett for 23.

·      Utbygging FBSS. Forsinkelse pga klage fra en av tilbyderne. Det er håp om å komme i gang etter påske.

·      Planer om en liten park på det ledige området ved MOT, som et tilbud til både unge og eldre. Dette må også ut på anbud, men planen er å komme i gang på forsommeren.

·      Dagsturhytta. Fylket koster bygget, kommunen må legge til rette med aktuelt areal. Hytta skal være lett tilgjengelig, og planlegges ferdig i 2023.

·       FRAM i Folldal/Frivillighetens hus i Verket skole. Skal opp i K-styret 17.03. Kan bli utsatt, men kommunen har store utgifter foran seg med utbygging ved FBSS og renovering av bassenget, og vil neppe påta seg flere store framtidige utgifter.

·      Smart transport. Jobbes med et prosjekt som via app skal kunne lage løsninger for diverse samkjøringer. Håper å komme nærmere praktiske løsninger også!

Enig i at kollektivet er for dårlig, men det som er må brukes skal vi beholde det.

·      Situasjonen i Ukraina. Flyktninger vil få kollektiv beskyttelse, det medfører enklere system for bosetting i kommunene. Vi må ta imot på kort varsel ved anmodning. Det er alt kommet tilbud om innkvartering av 20-25 personer i bygda. Kan bli utfordringer her, men de må løses! De som ønsker å bidra med hjelp til Ukraina oppfordres til å gjøre det via profesjonelle organisasjoner og kanaler.

·      Ordfører har vært på kunstutstilling i foajeen på Flerbrukshuset, 1. – 4. klasse står bak og tema er «Framtidstru». Ordfører rørt og imponert!

·      Pandemien er blitt håndtert og taklet bra her i Folldal.

Kulturinnslag ved Hallvard Voll, som leste dikt og fortalte ei historie som vi ikke fikk høre slutten på….

Kaffe, kaker og åresalg.

Neste møte blir 20.04.

Liv Nymoen, referent.