Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonistforbundet Nedre Eiker

Styret i Pensjonistforbundet Nedre Eiker ser seg dessverre nødt til å avlyse det planlagte møtet 18. januar 2022, som følge av den nåværende smittesituasjonen.

Vi håper å komme sterkt tilbake i løpet av våren.