Pensjonistforbundet Nedre Eiker

Styret i Pensjonistforbundet Nedre Eiker ser seg dessverre nødt til å avlyse det planlagte møtet 18. januar 2022, som følge av den nåværende smittesituasjonen.

Vi håper å komme sterkt tilbake i løpet av våren.