Åpent møte

Knut Magne Ellingsen kåserer om "Lev Livet Levende".

En representant for MIF informerer om MIFs tilbud til seniorer.

Gunnar borgen spiller til allsang og dans.

Bevertning, utlodding.

Alle er hjertelig velkommen.