Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Åkrafjordtunet middag og foredrag om morgendagens eldreomsorg i Etne v/helse og kommunalsjef.

Morgendagens eldreomsorg i Etne

Den 16 juni tar vi felles middag på Åkrafjordtunet.

Kumler og kaffe.

Der kommer også Helse og kommunal sjef i Etne Hilde Selland Winterthun hun vil orientere om hvordan eldreomsorgen er og vil bli i fremtiden i Etne.

Med morgendagens teknologi og utbygging av flere rom på sykehjemmet. Nå har vi anledning til å komme med innspill og tanker på hvordan vi vil ha det når den tid kommer. Pris middag 200.-kr

Påmelding til Vigdis. mob 40633742 innen 10 juni.

Velkommen