Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Å R S M Ø T E 2 0 2 1 - INNKALLING

Det innkalles til årsmøte MANDAG den 28.06 kl 11.00 på Samfunnshuset i Kirkenes. Saksliste i hht vedtektene. Forslag som ønsket tatt opp på årsmøtet, må være Styret i hende innen 14. juni. Forslag til kandidater til hederstegn må være Styret i hende innen 10.06.21

NB! Grunnet koronarestriksjonene kan bare 50 medlemmer delta på møtet. De som ønsker å delta, må fysisk melde seg på enten på Pensjonisten eller sms/telefon 99590018 – først til mølla! Vel møtt!

TRYGDEOPPGJØRET BLE EN VIKTIG SEIER! Bli en del av vårt felleskap! TYDELIG – STERK - SYNLIG – DET ER PENSJONISTFORBUNDET – MELD DEG INN I PENSJONISTFORENINGEN – VI TRENGER DEG!

NB! Grunnet koronarestriksjonene kan bare 50 medlemmer delta på møtet. De som ønsker å delta, må fysisk melde seg på enten på Pensjonisten eller sms/telefon 99590018 – først til mølla!

Vel møtt!

Styret