Aktivitet og deltakelse

De prioriterte satsingsområdene:

Aldersgrenser må oppheves

Mer digital opplæring av eldre

Aktivitetssenter som møteplass i lokalsamfunnene

Aldersdiskriminering er ulovlig etter likestillings- og diskrimineringsloven. Like fullt opplever mange eldre å bli utsatt for aldersdiskriminering. Det er også et spørsmål om eldre som ikke er digitale er utsatt for aldersdiskriminering når tjenester rettet mot allmenheten kun er digitale. Å bevise at det foregår aldersdiskriminering kan være vanskelig. Pensjonistforbundet skal arbeide for å øke kunnskapen om aldersdiskriminering og være en aktiv pådriver for at lovverket blir fulgt. Det gjelder overfor den statlige og kommunale forvaltningen, og de som yter tjenester overfor eldre.

Pensjonistforbundet vil jobbe for et samfunn uten aldersgrenser. Der samfunnet ser seg nødt til å bruke aldersgrenser skal det være en saklig begrunnelse for denne. De øvre aldersgrensene samfunnet opererer med er vilkårlige og tilfeldige. I stedet for å justere aldersgrensene, mener Pensjonistforbundet at det er mest riktig å fjerne øvre aldersgrenser i det sivile samfunn. Alder er ikke en tilstand.


Pensjonistforbundet krever og vil arbeide med:

 • Aldersgrenser må oppheves
 • Mer digital opplæring av eldre
 • Aktivitetssenter som møteplass i lokalsamfunnene
 • At øvre aldersgrense for å være meddommer fjernes
 • At myndighetene bidrar til å bekjempe aldersdiskriminering
 • At vi får aktivitetssentre som møteplass på tvers av generasjoner i lokalsamfunn
 • Økte bevilgninger og bedre koordinering av frivillig aktivitet
 • At det finnes en analog minimumsløsning der hovedløsningen er digital
 • At alle kommuner og bydeler må opprette aktivitetssentre for eldre
 • Et godt tilrettelagt kollektivtilbud og en raus TT-ordning
 • At staten legger til rette for en mer offensiv digital opplæring
 • At krav om fornyelse av førerkort forenkles
 • Postombæring minst fem dager i uken hele året