Infobrev 12-2021

Fylkeskontoret sender ut infobrev til alle lokallagsleiarane, helseutvalet og fylkesstyret kvar månad med viktig info.

Sentralstyremedlem Helga Hjetland og fylkesleiar Nils Gjerland

Sentralstyremedlem Helga Hjetland og fylkesleiar Nils Gjerland