Webinar om kravene til trygdeoppgjøret

Pensjonistforbundet inviterer til webinarer om trygdeoppgjøret 13. og 19. mai.

Pensjonistforbundet inviterer til webinar den 13. mai klokka 12-12.30, der vi informerer om kravene våre, rett etter at de er overlevert til regjeringen. 

Dette webinaret kan du følge på denne linken (fra 13. mai kl 12).

Pensjonistforbundet legger frem sine krav 13. mai og arbeids- og sosialminister Marthe Mjøs Pedersen presenterer resultatet av oppgjøret 18. mai. Stortinget skal sluttbehandle resultatet før sommerferien.  

Vi vil også ha et webinar når resultatet er klart. Siden dette skjer sent på dagen den 18. mai, vil vi arrangere webinaret påfølgende arbeidsdag, altså 19. mai.