Webinar: TryggEst

Forbundsleder Jan Davidsen deltar på webinaret TryggEst – et voksenvern.

Sårbare voksne utsettes for vold.

Om TryggEst

TryggEst er en ny modell for forebygging, avdekking og håndtering av vold og overgrep mot risikoutsatte voksne. Modellen ble prøvd ut som et pilotprosjekt i ti kommuner i perioden 2018-2020. I løpet av 2021 vil flere nye kommuner starte med TryggEst. Du kan lese mer om TryggEst på TryggEst.no

Link til webinaret finner du hos Bufdir.

Om seminaret

I webinaret TryggEst – et voksenvern ser vi på utfordringene og mulighetene kommunene har til å arbeide systematisk og målrettet mot vold mot voksne.  

TryggEst er utviklet og prøvd ut i samarbeid med flere kommuner. Resultatene viser at pilotkommunene i gjennomsnitt har avdekket seks til åtte ganger flere volds- og overgrepssaker mot voksne, enn hva de gjorde før innføringen av TryggEst.

Nå inviteres alle kommuner til å starte med TryggEst.

  • Webinaret åpnes av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.
  • Professor Jan Tøssebro v/ NTNU presenterer resultatene av tre års følgeforskning.
  • Hanne Kristin Rohde «gir stemme» til personer fra saker TryggEst har avdekket og behandlet.  

Andre deltakerne på webinaret er:

  • Eldreombud Bente Lund Jacobsen
  • Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm
  • Forbundsleder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen
  • Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede Tom Tvedt
  • Journalist Thomas Ergo i Stavanger Aftenblad
  • Direktør Mari Trommald og divisjonsdirektør Kai Agnar Finsnes i Bufdir