Sentralstyremøte

Sentralstyret møtes regelmessig.

Møtende til sentralstyret er:

Jan Davidsen

Nils Edvard Olsen

Helga Hjetland

Inger Marie Stokker

Bjørn Egeli

Mellvin Steinsvoll

Else Ormaasen

Ragnhild M. Hagen

Tørres Sande

Gerd Eva Volden