SAKO-konferansen 2022

Arrangement for SAKO-organisasjonene.

  • SAKO-konferansen er 2. november.
  • 27.10. var opprinnelig dato, men dette måtte endres pga. «møtekollisjon» med den Nordiske Samarbeidskomiteen (NSK) i Sverige.