Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

SAKO-konferansen 2022

Arrangement for SAKO-organisasjonene.

  • SAKO-konferansen er 2. november.
  • 27.10. var opprinnelig dato, men dette måtte endres pga. «møtekollisjon» med den Nordiske Samarbeidskomiteen (NSK) i Sverige.