Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Regionmøte i Trondheim 27. september 2023

Quality hotell Augustin

REGIONALE SAMLINGER 2023

Program for dagen 10.00 – 10.30 Registrering. Kaffe med noe å bite i.

10.30 – 11.00 Velkomst hilsen ved leder

  • opprop ved fylkessekretær Landsmøte 2023 ved fylkessekretær 11.00 – 11.30 Handlingsplan etter Landsmøte 2023 ved fylkesstyremedlem 11.35 – 1205 Organisasjonsutvikling ved fylkesstyremedlem 12.05 – 12.20 Beinstrekk 12.20 – 13.00 Gruppearbeid

13.00 – 14.00 Lunsj 14.00 – 14.20 Underholdning

14.20 – 15.00 Gruppearbeid /oppsummering 15.00 – 15.15 kaffe og benstrekk 15.15 – 15.30 Helseutvalget 15.30 – 15.50 Informasjon og oppsummering 15.50 – 16.00 evalueringsskjema (individuelt) Vel hjem 😊

Pensjonistforbundet Trøndelag inviterer til regionmøte for lokallagene i Trondheim, Fosen og omegn.

Påmeldingsfrist 21. august 2023.