Møte for fylkessekretærer

Fast møte annenhver mandag.

Fylkessekretærer og sentralt ansatte møtes på Teams for å snakke om aktuelle saker i forbundet.