Hva skal til for å leve et godt liv i alderdommen?

Hva skal til for å leve et godt liv alderdommen? Vi inviterer til samtale om gleder og utfordringer. (Foto: iStock)

I Pensjonistforbundets 70-årige jubileumsår inviterer forbundsleder Jan Davidsen til en samtale med aktører som er viktige for landets eldre befolkning. Samtalen finner sted under Arendalsuka - og du kan følge den direkte her på nettsiden eller på Facebook.

Vi holder oss friske og lever lenger enn før. Hva skal til for at vi kan leve et godt liv i alderdommen?

 • Hvilke svakheter ser vi dag? 
 • Hvilke valgmuligheter har den enkelte, når det kommer til stykket?
 • Bor mange litt for lenge i eget hjem – og har vi gode nok bo-alternativer?
 • Hvorfor er ensomhet et økende problem - og hva kan vi gjøre med det?
 • Hva med medvirkning – blir de eldre hørt?
 • Hvordan kan vi få til gode løsninger i fellesskap?

Samtalen ledes av Erik Wold. 

Sted: Arendal, Kulturkammeret

Eller følg den her:  https://videoforweb.aventia.no/live/110

Deltakere:

 • Jan Davidsen, Forbundsleder, Pensjonistforbundet
 • Trude Drevland, Leder, Rådet for et aldersvennlig Norge
 • Anita Vatland, Leder, Pårørendealliansen
 • Irene Vågen, Sykepleier, Eldrebrølet
 • Helene Thuen, Helsefagarbeider, Eldrebrølet