Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Hva skal til for å leve et godt liv i alderdommen?

Hva skal til for å leve et godt liv alderdommen? Vi inviterer til samtale om gleder og utfordringer. (Foto: iStock)

I Pensjonistforbundets 70-årige jubileumsår inviterer forbundsleder Jan Davidsen til en samtale med aktører som er viktige for landets eldre befolkning. Samtalen finner sted under Arendalsuka - og du kan følge den direkte her på nettsiden eller på Facebook.

Vi holder oss friske og lever lenger enn før. Hva skal til for at vi kan leve et godt liv i alderdommen?

 • Hvilke svakheter ser vi dag? 
 • Hvilke valgmuligheter har den enkelte, når det kommer til stykket?
 • Bor mange litt for lenge i eget hjem – og har vi gode nok bo-alternativer?
 • Hvorfor er ensomhet et økende problem - og hva kan vi gjøre med det?
 • Hva med medvirkning – blir de eldre hørt?
 • Hvordan kan vi få til gode løsninger i fellesskap?

Samtalen ledes av Erik Wold. 

Sted: Arendal, Kulturkammeret

Eller følg den her:  https://videoforweb.aventia.no/live/110

Deltakere:

 • Jan Davidsen, Forbundsleder, Pensjonistforbundet
 • Trude Drevland, Leder, Rådet for et aldersvennlig Norge
 • Anita Vatland, Leder, Pårørendealliansen
 • Irene Vågen, Sykepleier, Eldrebrølet
 • Helene Thuen, Helsefagarbeider, Eldrebrølet