Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Bo trygt hjemme, men hvor skal vi bo?

Så lenge du er frisk og sprek, kan du fint bo i den boligen du flyttet inn i da du var ung. Men hva skjer når du blir eldre og boligen slett ikke er tilpasset en ny situasjon?

Helga Hjetlands store skrekk er at boligen hun har bodd i gjennom et langt liv etterhvert skal bli et fengsel. Men hva er alternativet?

  • "Redd for at boligen skal bli et fengsel" - Helga Hjetland (76), nestleder i sentralstyret, Pensjonistforbundet
  • "Eldres boligønsker og bosituasjon" v/forsker Hans Christian Sandlie, Nova/ Oslo Met
  • "Eldreboligprogrammet - det viktigste boliggrepet i Bo trygt hjemme-reformen" v/ administrerende direktør Jan Hjelle, Husbanken