Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Bo trygt hjemme - hvem har ansvaret?

"Bo trygt hjemme"-reformen er lansert og de demografiske endringene landet vårt står i, påvirker alle deler av samfunnet.

Hva ligger egentlig i det å bo trygt hjemme og hvilke forventninger har innbyggerne til velferdsstaten?

Wenche Halsen, leder ved senteret for et aldersvennlig Norge innleder debatten med tall fra Helsepolitisk barometer 2024. De viser at Ola og Kari Nordmann mener den enkelte må ta større ansvar for sin egen alderdom. Men vet Ola og Kari hva det innebærer – egentlig?

Er det et gap mellom våre forventninger til velferdsstaten, og hva som faktisk vil være mulig i fremtiden? Hvem tar regninga når vi skal bo lenger hjemme?

I debatten får du høre:

  • Jan Davidsen, forbundsleder, Pensjonistforbundet
  • Anita Vatland, daglig leder, Pårørendealliansen
  • Sebastian von Hofacker, faglig leder, Verdighetsenteret
  • Adelheid Kristiansen, kommunedirektør, Nittedal
  • Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ellen Rønning- Arnesen