Årsmøte i Pensjonistforbundet Agder

Husk fristen for å melde seg på til årsmøtet: 10. mars.

Velkommen til årsmøte i Pensjonistforbundet Agder torsdag 24. mars kl. 10.00 på Vigeland hovedgård i Vennesla.

FYLKESÅRSMØTET 2022

Pensjonistforbundet i Agder inviterer med dette til årsmøte for Pensjonistforbundet Agder 24. mars 2022 på Vigeland hovedgård, Venneslavegen 229, Vennesla.

Registrering av møtedeltakere vil foregå fra kl 10:00.

Program, årsmelding, revidert regnskap, budsjettforslag og dagsorden blir sendt lokallaget to uker før.

Etter vedtektene kan lokallagene møte med 1 representant pr. påbegynt 100 medlem, dog ikke flere enn 3 delegater fra hver forening.

Vennligst benytt utsendte påmeldingsskjema, eller ring kontortelefonen 947 88 531. Jens finnes på tlf. 976 69 542.

Grunnet servering – som for øvrig blir fullt og helt dekket av fylkeslaget - må vi ha påmelding innen 10. mars. Hvis matallergier, er det fint om vi får vite dette samtidig.

Vær snill og si fra hvis det oppstår noe som hindrer deg i å møte.

Reiseutgifter til selve årsmøtet, (bil, buss, tog - ikke taxi), dekkes av fylkeslaget.

Vi ser gjerne at det blir samkjøring – i samsvar med gjeldende smittevernregler.  Bruk munnbind og håndsprit, og dersom du skulle bli syk: Bli hjemme! Reiseregningsskjema fås ved registrering på årsmøtet når du ankommer.

Vi ønsker alle velkommen til et nyttig og hyggelig årsmøte, og tar forbehold om en eventuell endring til Teamsmøte dersom koronaforskrifter gjør fysisk møte umulig.