Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Åpent møte 28. mars kl. 1800

Pensjonistforbundet Fredrikstad holder åpent møte mandag 28. mars kl. 18 i +Huset på Holmen.

Prosjektleder i SeniorNett, Joop Cuppen, kåserer over emnet "Seniornett og utenforskap".

Åge Martinsen vil underholde og det blir som vanlig bevertning og utlodning