Åpent møte 28. mars kl. 1800

Pensjonistforbundet Fredrikstad holder åpent møte mandag 28. mars kl. 18 i +Huset på Holmen.

Prosjektleder i SeniorNett, Joop Cuppen, kåserer over emnet "Seniornett og utenforskap".

Åge Martinsen vil underholde og det blir som vanlig bevertning og utlodning