Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Åpent folkemøte

Pensjonistforbundet Troms i samarbeid med Fagforbundet Troms Pensjonistutvalg, inviterer til åpent folkemøte i Tromsø 1.september

Temaet for møtet vil være helse, og førstekandidater til høstens fylkesvalg er invitert i tillegg til representanter fra Helse Nord

Program

Møtestart kl 11

  • Innledning ved representant fra Pensjonistforbundet
  • Foredrag ved representant fra Helse Nord
  • Ordet gis fritt i salen for spørsmål og kommentarer
  • Representanter fra de ulike politiske partier får taletid til presentasjon av sitt helsepolitiske budskap
  • Plenumsdebatt, ordveksling og innspill fra salen

Møtet avsluttes kl 14.

Det blir enkel servering under møtet.