Åpent folkemøte

Pensjonistforbundet Troms i samarbeid med Fagforbundet Troms Pensjonistutvalg, inviterer til åpent folkemøte i Tromsø 1.september

Temaet for møtet vil være helse, og førstekandidater til høstens fylkesvalg er invitert i tillegg til representanter fra Helse Nord

Program

Møtestart kl 11

  • Innledning ved representant fra Pensjonistforbundet
  • Foredrag ved representant fra Helse Nord
  • Ordet gis fritt i salen for spørsmål og kommentarer
  • Representanter fra de ulike politiske partier får taletid til presentasjon av sitt helsepolitiske budskap
  • Plenumsdebatt, ordveksling og innspill fra salen

Møtet avsluttes kl 14.

Det blir enkel servering under møtet.