Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Turprogram 2024

Lørenskog Pensjonistforening

Her kommer litt info fra oss i turkomiteen. Vårt planlagte turprogram for 2024 er nå klart. Mer info kommer etter hvert på vår hjemmeside følg oss her. lørenskogpf.no

Med vennlig hilsen
Gerd og Klara, turkomiteen

Her kommer litt info fra oss i turkomiteen. Vårt planlagte turprogram for 2024 er nå klart. Mer info kommer etter hvert på vår hjemmeside følg oss her. lørenskogpf.no Med vennlig hilsen Gerd og Klara, turkomiteen