Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Trim for eldre på Kråkerøy

Smertulia nærmiljøpark er nå offisielt åpnet.

Vår leder, Per Edvardsen, benyttet også anledning til litt trim.

Vår leder, Per Edvardsen, benyttet også anledning til litt trim.

Ordfører Siri Martinsen klippet over den symbolske snoren i nærvær av representanter fra kommunen, idrettslag, naboer og Pensjonistforbundet Fredrikstad. For det var ikke bare apparater og anlegg for de minste som nå kunne tas i bruk, men også en apparatpark mer beregnet på voksne.

Også et par beboere fra Solliheimen sykehjem forsøkte seg på noen av apparatene, som kan bidra til både å øke balansen og styrken i bein og armer.

-Å bruke apparatene i denne nærmiljøparken vil ikke bare gi styrke i bein og armer, men også bidra til bedre psykisk helse, som ordføreren sa.