Styret i Skogn Pensjonistlag 2022

Etter årsmøtet 23.02.2022 har vi følgende personer i styret:

Styret i Skogn Pensjonistlag

Styret i Skogn Pensjonistlag