Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styresammensetting 2024

Styret i Pensjonistforbundet Moss består av; leder: Åge Hansen 41265591 n.leder : Kari Elisabeth Ernø 91770412 kasserer: Ingrid Karlsen 93607701 sekretær: Torill Mortvedt 48291311 styrem.: Kåre Johansen 41320194 styrem.: Kjell Storehjelm 93491052 styrem.: Sandra Bolghaug 92627680