Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styremøte Grue Pensjonistforening 23.8.22

Høstsesongen planlegges

Styremøte i Grue Pensjonistforening 23.8.22 kl. 1330 «Ny vekst og kompetanse»

Tilstede: Leder Knut Lilleåsen, nestleder Bjørn Seigerud, sekretær Tron Sundt, styremedlemmene Johnny Eriksen, Anne Margrethe Sundt og Solveig Høgbrenna Forfall: Kasserer Jan Korsmo , vara: Grethe Bekk.

1. Hyggetreff på Tunet 30.8

a. "Hverdagshumor med lattergaranti" v/Halvard Olestad (45 min)

b. Allsang, kaffe bevertning Bingo og utlodning. Bingo: kaffepremie (Bjørn)

c. Kakebestilling: Knut

d. Dansemusikk: "VI TO" Vidar Halvorsen og Sigbjørn Rundberget.

e. Pynting og rydding begynner kl. 1530 - Anne henter blomster. Runde bord.

f. Kjøkkenpersonale: Laila Sagerud og Ella Rismoen (iflg. liste)

g. Gevinster: Solveig har allerede kjøpt inn.

h. Annonsering: Soløravisa (Knut) (Østlendingen?) Varsel på WEB og Facebook (Tron) SMS

i: Bjørn informerer om tur neste år "Flor og Fjære (?)

2. Gåtur vannverket 15.9.22 kl. 1100.

Valgfritt hvor man går: Hele Vannverksrunden er vel 3 km, men kan kortes ned ved forskjellige valg. Det korteste alternativ er til og fra vannverket på skogsbilvegen, og den er også egnet for rullestol. Kaffe og kake etter turen; Knut forespør "Ny vekst og kompetanse.

Info om turen på hyggetreffet i august v/Knut.

3. Høstprogram 2022

Gjennomgått og godkjent. Johnny informerte om avtalen med Thor Gotaas i oktober. NB han er helt avhengig av framviser, og Tron må forberede det, slik at det ikke svikter. Johnny henter og bringer fra/til Kongsvinger.

Programmet legges fram på førstkommende møte, og på Facebook.

4. Innkomne skriv

a. Sommerhilsen fra Kretsleder med info referert. Skrivet datert 19.6.22. Neste år er det planlagt landsmøte for første gang siden 2018. Sted Lillestrøm.

b. Lederseminar i Trysil 26. og 27.9. Knut og Bjørn møter for oss. Tron sørger for påmelding. Siden det er hyggetreff 27.9. må vi muligens avslutte før programslutt, for å nå tilbake til Kirkenær.

6. Eventuelt

"Ny vekst og kompetanse" vil vurdere om de kan påta seg serveringen på våre hyggetreff. Vi vil få tilbud på dette hvis det lar seg gjøre. Det var full enighet i styret hv det kan gjøre en avtale på dette. Vi avventer et eventuelt tilbud.

Møtet hevet kl. 1450

Tron Sundt, sekretær.