Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styremøte 21.3.23

Det nyvalgte styrets første møte

Styremøte i Grue Pensjonistforening 21.3.23 kl. 1430 «Grue Service»

Tilstede: Leder Knut Lilleåsen, nestleder Bjørn Seigerud, styremedlemmene Solveig Høgbrenna, Grethe Bekk og Else-Marie Holtmoen, samt vara Bjørn Nordbye. Forfall: kasserer Jan Korsmo og sekretær Tron Sundt.

1. Hyggetreff 28.3. Innhold:

Allsang

Foredrag av sykepleier Inger Hansen, om tjeneste for «Leger uten grenser» i Afrika og Asia. Trenger projektor (Tron tar med).

Musikalsk underholdning av Steve Andersson

Bevertning ved «Grue service» kaffe snitter og kake.

Loddsalg

Dans til Bjørn Spellemann

Rydding og pynting fra kl. 16. Else-Marie henter blomster.

Knut bestiller 85 kuverter

Solveig, Grethe og Else-Marie ordner med gevinster til utlodning. Vi kjøper inn litt brus til salg som «forsøksprosjekt»

2. Tillegg vårens program

April: Danseoppvisning av Brandval Linedans.

Mai: Grue Finnskog sangkor har bekreftet at de kommer da vi har hyggetreff på «Skogen» i mai. (jfr. Referat februar). Det samme gjelder Tore Hestbrpten ordføreren og Per Løvstad.

3. Innkomne skriv

Div. Tilbud om underholdning, vurderes: musiker Lena Teigen musikk sanglek mv.

Henvendelse om frivillig hjelp ved sykehjemmet i forbindelse med arrangementer/konserter o.l. slik at flere får anledning til å delta. Også annen type frivillig hjelp og også aktuelt. Knut lufter dette på førstkommende hyggetreff.

Annie Gulvik, biblioteksjef har kommet med innspill om «språkkafe» for ukrainske flyktininger på biblioteket. Tiltaket trenger frivillige deltakere. Knut tar opp dette på f.k. hyggetreff.

5. Eventuelt

Søknad om «Momskompensasjon» 2022, kasserer Jan Korsmo sørger for søknad og dokumentasjon.

Utskrift av medlemskortet, aktuelt i forbindelse med benyttelse av medlemsfordeler ble diskutert. Oppskrift er lagt ut på Facebook-siden vår, men fremgangsmåten for dette er litt for komplisert for mange. Knut og Bjørn tar opp spørmålet på førstkommende kretsmøte.

Møtet ble hevet kl. 1445.

Else-Marie Holtmoen fung. Sekretær