Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonisttur til Narvik 5. - 8. juni 2024

Karasjok pensjonistforening inviterer medlemmer og ikke medlemmer til busstur i juni måned, med overnatting i Sørkjosen, Narvik og Kiruna.

Reiserute Narvik turen

Reiserute Narvik turen

Under turen besøker vi museer og nyter den nord-norske naturen.

Ønsker tilbakemelding om du/dere er interessert i å bli med på turen. Meld i fra til Laila Somby Sandvik, telefon 908 18 903 eller til Hagbart Grønmo, telefon 416 79 477

PÅMELDINGSFRIST 15. mars 2024.

Egenandelen er kr. 2000 for medlemmer og kr. 3000 for ikke medlemmer. Egenandelen betales snarest etter påmeldingsfristen til foreningens konto. Merk innbetalingen med eget navn.

Det henstilles til de påmeldte om å melde ifra i god tid dersom de blir forhindret i å reise.

Turen blir gjennomført dersom det er minst 30 påmeldte deltakere.

Turen går rundt fjorder og over fjell. Seilbåt i Vargsundet

Turen går rundt fjorder og over fjell. Seilbåt i Vargsundet

Bognelvdalen og Langfjordbotn i Alta

Bognelvdalen og Langfjordbotn i Alta

Pensionisttaide oktasaš bussemátki geassemánu 5.- 8. b. 2024

Kárášjoga Pensionistasearvvi bovde miellahtuid ja geat eai leat miellahtut vuolgit mielde bussemátkái geassemánus, idjadeapmi Ráissás, Nárviikas (Áhkánjárggas) ja Gironis.

Mátkkis fitnat vuorkádávviriin ja navddašat Davvi -Norgga luonddu.

Dieđihastte jus vuolggášit fárrui Laila Somby Sandvikii/Biret Elle Láilái, tlf 908 18 903 dahje Hagbart Grønmoi tlf 416 79 477. 

DIEŊIHANÁIGI njukčamánu 15. b. rádjai 

Miellahtut mákset 2000,- ru. ja eai-miellahtut mákset 3000,- ru. Máksináigemearri lea cuoŋumánu 1. b, searvvi kontui.

Ávžžuhat dieđihit buori áiggis jus datte it sáhte vuolgit fárrui.