Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonistmøte 7 mars

Foredrag angående rus og alkohol ved Trond Ivar Hansen.

7. mars

Kl 12.00-12.30 Styreleder åpner for dagen

Kl 12.30-13.15 Foredrag angående rus og alkohol ved Trond Ivar Hansen i Arbeiderbevegelsens Rus og Sosialpolitiske Forbund, AEF.

Kl 13.15- 14.15 Bevertning kaffe og hyggelige samtaler i salen

Kl 14.15- 15.15 Åresalg med premier. Husk, ta med gevinst

Kl 15.15- 15.30 Styreleder takker av for dagen