Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonistforbundet Kirkenes - vårt nye navn

Årsmøtet i Kirkenes Pensjonistforening vedtok enstemmig å endre foreningens navn til PENSJONISTFORBUNDET KIRKENES med samme org nr 971 408 766. Begrunnelse: Landsmøte 2023 vedtok nye Retningslinjer for foreninger tilsluttet Pensjonistforbundet. Vedtaket om bruk at navnet Pensjonistforbundet foran stedsnavn er vedtatt for nye foreninger. Foreninger som er allerede etablert er det ønskelig at navnet endres. Slik at f.eks. Vadsø pensjonistforening endres til Pensjonistforbundet Vadsø, og Pensjonistforeningen Samhold endres til Pensjonistforbundet Samhold, og så videre…… Eventuell navneendring må vedtas på foreningens årsmøte og registreres i Brønnøysundregisteret. Hvorfor navnendring? Det har vært forvirring om medlemskap i Pensjonistforbundet og i pensjonistforeningen. Derfor er det ønskelig at Pensjonistforbundet brukes i alle ledd i organisasjonen. § 2 - Retningslinjer a) Foreningene arbeider etter retningslinjer vedtatt av Pensjonistforbundets landsmøte. Dersom foreningene ønsker egne retningslinjer, må disse sendes fylkesforeningens styre til godkjenning. b) Pensjonistforbundet må gjenkjennes både i foreninger og lag over hele landet. Foreninger og lag tar i bruk Pensjonistforbundet foran stedsnavnet. c) I tilfelle det oppstår uenighet mellom lokalforeningens styre og fylkesforeningen, må saken sendes til Pensjonistforbundets sentralstyre, som avgjør spørsmålet. d) Foreningene åpner for medlemskap for alle som ønsker det. Styret har behandlet dette i styremøte den 9.01.24 og innstiller til årsmøte: Årsmøtet vedtar å endre navn fra Kirkenes Pensjonistforening til Pensjonistforbundet Kirkenes, org nr 971 408 766. Navneendringen meldes inn til Brønnøysundregistrene.