Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

PENSJONISTEN 2024 - SOSIALT SAMVÆR OG UTLEIE

Godt nytt år! Pensjonisten er samlingspunkt for pensjonistene i Kirkenes. Åpningstid: kl 09 - 13 hver ONSDAG OG FREDAG. Utleie til minnestund, bursdager, barnedåp, navnedag, møter, basar mv. Ta kontakt med Nils-Edvard Olsen, tlf 99590018 eller til pensjonisten.