Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonistalliansen møte med Helse og sosial utvalget i kommunen.

5.12.på Frivilligsentralen

Halvparten av de inviterte kom på møte med lederen av Helse og sosial utvalget og varaordføreren i spissen. Jan overleverte strategidokumentet og henstilte til kommunens folk til å ta et eierskap i dokumentet.